Więcej o: Wycieczka na skrzyżowanie grupy II “Smyki”

Wycieczka na skrzyżowanie grupy II “Smyki”

W ramach omawianej tematyki  dotyczącej bezpieczeństwa na drogach, Smyki wraz ze swoją panią wybrały się na  wycieczkę na pobliskie skrzyżowanie. Celem wycieczki było przypomnienie sobie zasad  ruchu drogowego, jak również zaobserwowanie zachowania się pieszych i kierowców. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały pojazdy oraz poznane znaki drogowe. Dzieci przede wszystkim uczyły się właściwego sposobu […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV na miesiąc wrzesień 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie.  Wskazywanie na właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, Używanie  form grzecznościowych. Nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami. Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak). Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020r. – gr. II “Smyki”(3,4 – latki)

Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery. Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, Rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności klasyfikowaniai logicznego myślenia, Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół, wzmacnianie więzi grupowych oraz […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: […]