Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I na miesiąc listopad 2020

1.Wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 2.Kształtowanie czynności samoobsługowych – samodzielne ubieranie się i rozbieranie. 3.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości,godłem i flagą Polski. 4.Nabywanie […]

Więcej o: Przedszkolaki pomagają!

Przedszkolaki pomagają!

Zapraszamy rodziców i dzieci do przyłączenia się do akcji, które odbywają się w naszym przedszkolu: ,,Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów” z terenu powiatu lubaczowskiego – pod opieką fundacji Równi Wobec Życia ,,Wystarczy chcieć” – karmę mokrą i suchą zbieramy do 20 listopada. ,,Góra grosza” – akcja ta wspiera dzieci, które nie wychowują się […]

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI – aktualizacja.

Ze względu na nasilenie się pandemii dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 wprowadza nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci od 21 października 2020 roku. Wprowadzone Zmiany zaznaczone są pogrubieniem. Proszę o bezwzględne zastosowanie się do nowych zasad. Dzieci schodzą się do przedszkola do oddzielnymi wejściami:– Grupa I – wejście od ulicy (UL. MICKIEWICZA)– Grupa II – […]