Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2020r.w grupie I

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi,opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, mróz. Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, akceptacji i […]