Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), Dostrzeganie rytmu dzień – noc, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania […]