Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w grupie ,,Skrzaty” (3- latki)

1.Poznanie sposobów pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym. 2. Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe. 3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela utworów literackich. 4. Używanie określeń : wysoki, niski, długi, krótki. 5. Nazywanie członków bliskiej rodziny. Rozumienie więzi rodzinnych jakie wiążą dziadków i wnuki. 6. Odczuwanie […]