Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat. Stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, […]