Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. III Tropiciele

1.Obserwowanie przyrody w czasie zimy. Okreslani8e pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno, lód. Dokarmianie ptaków zimą. 2. Witaj Nowy Roku – przyswajanie określeń czasu, kształtowanie poczucia przemijającego czasu. Poznanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, dni i godzin. 3.Nasi seniorzy – kształtowanie więzi emocjonalnej z własną rodziną. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. IV “Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 1.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów; 2.kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, […]