Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 w gr. V „Chochliki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery j, J, c, C, f, F; Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i 9, znaku minus i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 w gr I ,,Skrzaty”

Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi. Zapoznanie dzieci z zasadami dbania o środowisko wokół nas . Wdrażanie dzieci do dbania o przyrodę, ochronę roślin. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Poznawanie swojej miejscowości, […]