Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 r. w gr. II „Smyki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Doskonalenie umiejętności manualnych. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.  Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta. Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin. Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 gr III

Poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Wielkanocnych. Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych ( uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie jakie korzyści przynosi to człowiekowi ) Wprowadzenie pojęcia „szacunek” odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt, miejsc uznawanych za ważne. Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – symbole […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 r. w gr. IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf. Rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci. Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez […]

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do MP1

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni w dniach 9-15.04.2021 złożyć pisemne/telefoniczne oświadczenie woli przyjęcia dziecka. Skan/zdjęcie prosimy odesłać na adres e-mail: sekretariat@mp1.lubaczow.pl Kontakt telefoniczny: 16 632 93 60