Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2021 r. Grupa: III „Tropiciele”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.  Integrowanie się z grupa rówieśniczą. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach , dzielenie się zabawkami , równe traktowanie wszystkich kolegów.  Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2021 r. w gr. I „SKRZATY” – 3 latki

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osób dorosłych. Doskonalenie czynności samoobsługowych […]