Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c wrzesień 2021 w gr IV (6latki)

1.Ustalanie kodeksu grupy i wdrażanie do jego przestrzegania. 2.Rozpoznawanie emocji; radość, smutek, złość, – opisywanie własnych emocji. 3. Dokonywanie analizy sylabowej prostych wyrazów ( jedno, dwu, trzy, czterosylabowych) sylabowych). 4. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. 5.Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, numerów alarmowych do tych instytucji.  6.Wskazywanie położenia przedmiotu stosując określenia ( […]