Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2021 r. Grupa: V – Chochliki

Wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga; Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; Ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie; Nawiązywanie właściwych […]