Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”

Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego „Wiosna wokół mnie” 26 kwietnia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”.   Cele konkursu: kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dzieci, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Konkurs […]

Lista dzieci przyjętych do MP1 na rok szkolny 2022/2023

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 1.04.2022r. w MP1 po przeanalizowaniu wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2022, po przeliczeniu wniosków zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego i ich analizie ustaliła liczbę dzieci przyjętych do przedszkola w I etapie rekrutacji i w II etapie rekrutacji. Komisja postanowiła przyjąć 31 dzieci do Miejskiego Przedszkola nr […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki. Kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe). Kształtowanie właściwych postaw […]