Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c maj 2022 w gr. II ,,Smyki”

Poznawanie wyglądu różnych książek, zwracanie uwagi na różnice w ich wyglądzie. Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej. Poznawanie roli i wartości rodziny, ukazanie znaczenia bycia w rodzinie. Poznawanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach. Poznawanie nazw wybranych kwiatów, obserwowanie przyrody w […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp., kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, […]