Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie I „Skrzaty”

1.Podawanie informacji jak ma na imię tata i mama. 2.Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. 3.Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych. 4.Podawanie swojego imienia i nazwiska. 5.Określenie swoich ulubionych zabaw. 6.Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych dobro,prawda,miłość. 7.Poznanie dzieci z różnych stron świata.Ich kulturę, kolor skóry ,język w jakim mówią. 8.Słuchanie i […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania. Doskonalenie […]