Więcej o: Przekaż 1%podatku dla MP1

Przekaż 1%podatku dla MP1

Jak co roku Miejskie Przedszkole nr 1 zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. W tym roku dzięki Państwa odpisom podatkowym będziemy mieli szansę na doposażenie przedszkola dla dzieci. Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261 oraz poniższy cel szczegółowy MP1 W LUBACZOWIE 6111. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować to zamierzenie dzięki […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Styczeń 2022rtgr.I

1.Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków zimą. 2.Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny. 3.Dostarczanie dzieciom utworów pięknej mowy poprzez literaturę, bajki i opowiadania, wiersze. 4.Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu(wartości liryczne, humorystyczne, moralne) 5.zachęcanie do samodzielnego korzystania z książeczek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie. 6.Odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce. […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat. Stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022r. w grupie II (Smyki)

1. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności. 2.Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie ( dzień- noc),dostrzegania rytmu dzień- noc. 3.Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku. 4.Poznanie wartości,,szacunek ” na podstawie przykładów, uwrażliwienie na potrzeby […]