Więcej o: Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że w placówce raz w miesiącu organizowana jest Grupa Wsparcia dla Rodziców.  Rodzice mogą skorzystać z tej formy pomocy bezpłatnie na terenie Poradni. Prosimy przed terminem spotkania potwierdzić telefonicznie swój udział z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Przed planowanym spotkaniem wyślemy do Państwa e-mail z proponowanym tematem. Numery telefonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 166321378 […]