Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc luty 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, wulkan. Kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat. Stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, […]