Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. III Tropiciele

1.Obserwowanie przyrody w czasie zimy. Okreslani8e pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno, lód. Dokarmianie ptaków zimą. 2. Witaj Nowy Roku – przyswajanie określeń czasu, kształtowanie poczucia przemijającego czasu. Poznanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, dni i godzin. 3.Nasi seniorzy – kształtowanie więzi emocjonalnej z własną rodziną. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty gr. I

Rozwijanie umiejętności segregowania i klasyfikowania. Mierzenie przedmiotów (wysokość, długość, szerokość); używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki. Uczestniczenie w zabawach parateatralnych. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych – reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa utworu muzycznego. Piosenka miesiąca: „Miś z laleczką” Miś z laleczką podrygują tak, Podskakują tak: raz i dwa, Gdy poleczkę wytupują tak, Wytupują tak: raz […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c wrzesień Oddział I

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. 2.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osób dorosłych. 3. Komunikowanie się w grupie – […]

WYPRAWKA 3-LATKA

WYPRAWKA 3 latka 1. Kredki ołówkowe „Bambino” (grube) 2. Kredki woskowe (grube) 3. 20 kolorowych kartek ksero 4. Blok techniczny – 2 sztuki; 5. Plastelina; 6. Klej w sztyfcie i klej w tubce – (dobre gatunkowo); 7. Teczka na rysunki -podpisana 8. Kolorowanki -(2 sztuki) 9. Papier toaletowy – 4 sztuk w m-cu wrześniu i […]

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na m-c III.2018 gr IV

1. Uwrażliwianie dzieci na piękno dziel znanych artystów. 2 .Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia. 3. Doskonalenie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce. 4. Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie-pierwsze oznaki wiosny. 5. Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych. Piosenka m-ca: „Maszeruje wiosna” Autor słów: Krystyna Bożek-Gowik Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą […]