Podziękowanie

,,Bezinteresowna pomoc zjednywa człowiekowi życzliwość” Dyrektor i nauczycielki Miejskiego Przedszkola Nr 1 serdecznie dziękują Panom: Maciejowi Kobiałce i Andrzejowi Głazowi, informatykom Urzędu Miejskiego w Lubaczowie za utworzenie i opracowanie strony internetowej naszej placówki. Dzięki ich poświęceniu i zrozumieniu nasze przedszkole w sposób profesjonalny może przedstawiać swoją pracę oraz promować się w środowisku i służyć rodzicom […]

Życzenia

“Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny. Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
C.K. Norwid