Aktualności

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień – gr IV

I. Jestem Polakiem i Europejczykiem nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc poznanie legendy naszej miejscowości II. Chciałbym być sportowcem uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych na terenie przedszkola oraz w sali III. Cuda i dziwy poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji, […]

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc kwiecień 2016

1.Poznanie  zwierząt z wiejskiego podwórka-rozpoznawanie i nazywanie ich i ich potomstwa (koń-źrebak, owca-jagnię,świnia-prosię). 2. Poznanie znaczenia witaminy C dla sprawnego funkcjonowania organizmu.Rozumienie konieczności stosowania zabiegów higienicznych dla utrzymania zdrowia.Dostrzeganie wpływu przeżywanych emocji na sposób funkcjonowania organizmu. 3. Dostrzeganie konieczności dbania o najbliższe środowisko,rozumienie pojęcia ekologia. 4. Budzenie  poczucia przynależności narodowej , utrwalenie adresu zamieszkania, obserwacje […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2016 grupa V „Leśne duszki”

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zapoznanie z zasadami segregowania odpadów. Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną. Uświadamianie konieczności stosowania zakazu uczestnictwa w zabawach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Kształtowanie postawy patriotycznej, utrwalenie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.   Piosenka miesiąca: „Dbaj o Ziemię” Sł. I. Fabiszewska, muz. B. Tartanus Nie rzucaj papierków […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2016 roku

Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego. Zachęcanie do zachowań proekologicznych. Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną. Poznanie pracy ogrodnika. Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych. Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy. Rozwijanie sprawności ruchowej. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy Wdrażanie do bezpiecznej zabawy, z wykorzystaniem sprzętu, w ogrodzie […]

Zamierzenia dydaktyczne i wychowawcze na m-c 04.2016 Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt gospodarstwa domowego (dorosłych i dzieci) Poznawanie roli psa w życiu człowieka ( pies tropiciel, przewodnik, ratownik) Poznanie właściwego sposobu zachowania się wobec nieznanego psa.Aktywne uczestniczenie w zabawach badawczych i poznawanie właściwości przyrody. 4.  Poznanie znaczenia wody dla człowieka , roślin i zwierząt. Planeta ziemia- […]