Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2016 roku

  1. Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
  2. Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
  3. Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną. Poznanie pracy ogrodnika. Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych.
  4. Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy.
  5. Rozwijanie sprawności ruchowej. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy
  6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy, z wykorzystaniem sprzętu, w ogrodzie przedszkolnym.

Wiersz miesiąca

WIOSNA (fragment)

Przyszła do nas wiosna
W kolorowych kwiatach.
Przyleciały ptaki
Z dalekiego świata.

Dobrze, że jest wiosna,
Wiosna cieszy nas.
Słonko grzeje mocno,
Na spacery czas.

Cz. Janczarski

Piosenka miesiąca

WIOSENNE PORZĄDKI

Muzyka: M. Kaczurbina Słowa: K. Różecka

W naszym ogródeczku zrobimy porządki
Zrobimy porządki, zrobimy porządki
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki
Przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,
Włożymy nasionka, włożymy nasionka
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,
Na wiosennym słonku raz, dwa, trzy

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni
I wszystko odmieni, i wszystko odmieni
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,
Grządki zazieleni, raz, dwa, trzy