Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2016 roku

  1. Wiosna – oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na ich piękno. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  2. Słuchanie i śpiewanie piosenek – rozwijanie wrażliwości słuchowej; rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
  3. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym; uczestniczenie w krótkich programach artystycznych. Stwarzanie dzieciom okazji do uczenia się serdecznych zachowań wobec bliskich.
  4. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

 

Piosenka miesiąca

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni.

Ref. Mama, tata, siostra brat i ja
To mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest mój świat.

Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płacze.

Ref. Mama, tata……………….

Gdy napsocę i nabroję
Siedzę w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje.

Ref. Mama, tata………………..

Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.

Ref. Mama, tata……………………..

Wiersz miesiąca

Najważniejsza jest rodzina

Zawsze wszystko się udaje
Cztery ręce, to nie dwie
Razem z tatą pomagamy
Kiedy mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna.