Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień – grupa III

 

  1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
  3. Przypomnienie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.
  4. Poznajemy przyrodę – JESIEŃ – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, wyjaśnianie zjawiska usychania liści, poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych.

 

Wiersz miesiąca:

Uliczne sygnały

W dużym mieście wielki ruch,

samochodów wiele,

jeśli chcesz bezpiecznym być,

musisz o tym wiedzieć.

 

Przez ulicę można przejść

tylko w takim miejscu,

gdzie mrugają światła dwa,

pasy są na przejściu.

 

To czerwone woła: STOP,

stój i czekaj grzecznie,

a zielone prosi: idź,

możesz przejść bezpiecznie.

 

Zapamiętaj jeszcze to:

gdy po mieście chodzisz,

musisz pod opieką być

dorosłej osoby!

 

         (autor: J. Koczanowska)

 

Piosenka miesiąca:

               Do przedszkola

 1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref.

Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola,

o tym już od rana marzy każdy z nas.

 

2. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole – to jest magiczny nasz krą.

Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś –

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

 

Ref.

Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola,

o tym już od rana marzy każdy z nas.

 

(sł. i muz. J. Kucharczyk)