DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice, Pragniemy poinformować, iż w miesiącu lipcu dyżur pełni Miejskie Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” w Lubaczowie. W miesiącu sierpniu dyżur wakacyjny pełni Miejskie Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie. Prosimy rodziców o zapisy dzieci do dnia 03.06.2022 r. u nauczycielek w danej grupie. Pierwszeństwo przyjęcia na dyżur mają dzieci obydwojga pracujących rodziców. […]

Lista dzieci przyjętych do MP1 na rok szkolny 2022/2023

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 1.04.2022r. w MP1 po przeanalizowaniu wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2022, po przeliczeniu wniosków zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego i ich analizie ustaliła liczbę dzieci przyjętych do przedszkola w I etapie rekrutacji i w II etapie rekrutacji. Komisja postanowiła przyjąć 31 dzieci do Miejskiego Przedszkola nr […]

Więcej o: Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy Dziecięcy Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).  Podkarpacki Kurator OświatyMałgorzata Rauch