Pracownicy niepedagogiczni

Sekretarka:
Gabriela Janczura
Barbara Szymańska-Kopciuch

Intendent:
Jadwiga Kornaga

Pomoc nauczyciela:
Sabina Ilnicka
Karolina Kołodziej
Katarzyna Kubiszyn
Beata Trybuszek

Woźne oddziałowe:
Maria Broź
Izabela Kopciuch
Barbara Kwiatek
Dorota Puk
Maria Roman

Kucharki:

Marta Kłos
Renata Motyka
Katarzyna Wyczawska

Konserwator:
Wojciech Roman