Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych: Magda Fusińska,
e-mail: m.fusinska@um.lubaczow.pl

Adres:
ul. J. Słowackiego 16
37-600 Lubaczów