III – Tropiciele

Grupa III „Tropiciele”

Nauczyciele: mgr Beata Gil, mgr Małgorzata Broź, mgr Jadwiga Świstowicz
Woźna oddziałowa: Maria Broź

Grupa III „Tropiciele” liczy 25 dzieci, jest grupą dzieci 5-letnich. „Tropiciele” chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, wesołe i otwarte. Dzieci wykazują  zainteresowanie różnymi zabawami oraz zajęciami dydaktycznymi. W bieżacym roku szkolnym dzieci pracują na książkach WSiP „Drużyna marzeń” dla pięciolatków. Prace w książkach i kartach pracy dostosowane są do możliwości dzieci i umiejętności wiekowych. Rozwijają u dzieci spostrzegawczość, koncentrację uwagi i sprawność manualną. Przedszkolaki wspólnie chętnie uczą się zgodnego współżycia w grupie. Lubią zabawy w sali oraz na przedszkolnym podwórku. Szybko uczą sie wierszy, piosenek i rymowanek. Bez problemu uczestniczą w występach oraz uroczystych akademiach organizowanych z okazji różnych świąt. Są ciekawe świata, z zainteresowaniem obserwują doświadczenia i eksperymenty.  Dzieci często korzystają z kącika plastycznego, lubią kolorować, wycinać, wyklejać oraz lepić plasteliną. Podczas zajęć plastycznych wykazują się dużą kreatywością.
Wiele radości dzieciom sprawiają również zajęcia z języka angielskiego. „Tropiciele” znają słownictwo i spiewają piosenki w języku angielskim. Są chętne zdobywać nowe doświadczenia orazs poszerzać swoją wiedzę. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.