Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie, to nauczycielki doświadczone, zaangażowane, posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat. To, co wyróżnia nauczycielki, to umiejętność współpracy z rodzicami, tworzenie przyjaznego klimatu dla dzieci i rodziców, otwartość na ich problemy i wypracowywanie wspólnych oddziaływań wychowawczych.
Imprezy przedszkolne o charakterze rodzinnym, świątecznym, patriotycznym są stałym elementem pracy nauczycielek oraz promują naszą placówkę wśród rodziców i środowisku lokalnym.