Logopedia

Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną. Terapia logopedyczna prowadzona jest przez logopedów – Joannę Mazur oraz Iwonę Tychmanowicz-Misztal. Zajęcia logopedyczne trwają 45 minut i prowadzone są w grupach czteroosobowych (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) lub indywidualnie (w ramach kształcenia specjalnego).

Do zakresu opieki logopedycznej w przedszkolu zalicza się:

  • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
  • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
  • współpracę z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
  • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu: usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Terapia logopedyczna dla dzieci niemal zawsze ma formę zabawy – są to, zatem zarówno ćwiczenia przed lustrem z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, jak i zabawy oddechowe z piłeczkami, piórkami, a także liczne gry, puzzle i układanki.