Aktualności

Więcej o: Dzień w piżamie

Dzień w piżamie

W dniu 12.10.2021 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień w Piżamie. Dołączyliśmy tym samym do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej na rzecz dzieci chorych onkologicznie. Dzień Piżamy w przedszkolu to dzień zwrócenia uwagi na zdrowie i empatię oraz solidarność z dziećmi przebywającymi dłuższy czas w piżamach na oddziałach szpitalnych. Wszystkim, którzy wzięli udział i wsparli akcję serdecznie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c październik gr IV

1.Orgnizowanie  spacerów i zabaw w celu zapewnienia dzieciom stałego kontaktu z przyrodą w różnych porach roku. 2.Uświadomienie dzieciom pewnych norm i zasad postępowania , które powinien znać przedszkolak . 3. Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania. 4. Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. 5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2021 r. Grupa: V – Chochliki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej; Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik 2021 r. w gr. I „SKRZATY” – 3 latki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 1.Tworzenie warunków możliwości do wyrażenia za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji  oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy tej twórczości. 2. Doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych. 3.Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców po wyglądzie kształcie i smaku. 4.Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw rozróżnianie ich za pomocą wzroku, […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2021 w grupie III (Tropiciele)

1.Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną i indywidualną. 2. Poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew. 3.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni,poznanie symboliki wybranych roślin. 4. Poznanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt. 5. Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenie w życiu człowieka i zwierząt. 6. […]