Aktualności

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c maj 2021 w gr. III

1.Rozumienie, jakie role pełni mama i tata w domu, zachęcanie do niesienia pomocy w pracach domowych. 2.Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące, zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody. Wzbogacanie wiedzy na temat roli pszczół w zapylaniu drzew. 3.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych. 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych . Kształtowanie umiejętności kodowania informacji. 5. Kształtowanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c maj 2021 w grupie I,,Skrzaty”

Poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące. Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia: wypowiadania się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Rozwijanie zainteresowań bajkami, przybliżenie literatury dziecięcej. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym; uczestniczenie w krótkim programie artystycznym. Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość. Wiersz m-ca: ,,Laurka” R. Pisarski Wymaluję na laurceCzerwone serduszko,Ptaka, co […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 r. w gr. II „Smyki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Doskonalenie umiejętności manualnych. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.  Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta. Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin. Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji […]