Co nas wyróżnia…

1. Budowanie pozytywnych więzi i wzajemnego szacunku pomiędzy naszymi dziećmi
– stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju postaw prospołecznych,
– realizujemy to poprzez różnorodne zajęcia, teatrzyki, wyjścia – które ubogacają i uwrażliwiają naszych podopiecznych na drugiego człowieka,
– dzieci podczas wspólnych zabaw uczą się przebywania z innymi, przez co wchodzą pewniejszym krokiem w kolejne etapy edukacji.

2. Grupy
– nasze przedszkole to pięć grup o następujących nazwach: Smyki, Skrzaty, Tropiciele, Łowcy Przygód, Chochliki. W każdej z grup dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz mocne strony. Każda grupa prowadzona jest przez nauczycielki, które z oddaniem i poświęceniem wykonują swoje obowiązki i zadania.   

3. Kadra
– nasze przedszkole to wykwalifikowani nauczyciele, którzy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi,
– pedagodzy dbają o dobrą atmosferę w pracy, cenią sobie dobrą komunikację oraz otwarte mówienie o swoich potrzebach i trudnościach,
– współpracują z rodzicami, tworząc dla nich przyjazny klimat, są otwarci na ich problemy oraz wspólnie pracują nad właściwymi oddziaływaniami wychowawczymi,
– nasze nauczycielki organizują świąteczne i patriotyczne imprezy przedszkolne, w których dzieci biorą czynny udział, poznając przez to nasze zwyczaje, kształtowane są postawy patriotyczne.

4. Rozwój kompetencji
– głównym obszarem naszej pracy edukacyjnej jest rozwój kompetencji życiowych u naszych przedszkolaków,
– uczymy właściwego przeżywania emocji a także tworzenia dobrych strategii radzenia sobie z trudnościami,
– uczymy postawy asertywnej, wzmacniamy u dzieci zainteresowanie otaczającym światem,
– pracujemy na zasobach dzieci, co w praktyce oznacza to, że każde dziecko ma prawo rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami,
– rodzaj naszych zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości dzieci.

5. Praktyki żywieniowe
– nasze przedszkole posiada własną kuchnię, co pozwala nam kontrolować jakość spożywanych posiłków,
– przy sporządzaniu posiłków używamy produktów dobrej jakości, nie używamy półproduktów,
– nasze posiłki szybko znikają z talerzy dzieci.

6. Zajęcia dodatkowe
– nasze przedszkolaki biorą udział w licznych zajęciach dodatkowych, które rozwijają ich umiejętności a także pobudzają ciekawość do odkrywania świata,
– są to: zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Dzieci biorą także udział w terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej. Prowadzone są zajęcia z j. angielskiego, religii, rytmiki oraz tańca.

7. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewnioną specjalistyczną opieką.

8. Przedszkole posiada własny plac zabaw.

9. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację.

10. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, co pozwala mu odkrywać i pielęgnować wrodzone talenty i umiejętności.