O nas

Miejskie Przedszkole Nr 1 jest placówką państwową. Mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza w Lubaczowie.

Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach od 6.30 do 16-tej.

Dyrektorem przedszkola jest Pani Wiesława Kozłowska.

WIZJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ BEZPIECZNĄ, PRZYJAZNĄ DZIECIOM, RODZICOM, PRACOWNIKOM, OTWARTĄ NA ICH POTRZEBY.

PRACA PRZEDSZKOLA UKIERUNKOWANA JEST NA DZIECKO, JEGO POTRZEBY I WSZECHSTRONNY ROZWOJ OSOBOWOŚCI.

UMOŻLIWIA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKIM DZIECIOM I PRZYGOTOWUJE JE DO PODJECIA NAUKI W SZKOLE.

MISJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE

ZAPEWNIA DZIECIOM OPIEKĘ I BEZPIECZEŃSTWO.

TWORZY WARUNKI DO ICH INDYWIDUALNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

WSPIERA DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE RODZICÓW.