O nas

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” jest placówką państwową. Mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza w Lubaczowie.

Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach od 6.30 do 16.00.

Dyrektorem przedszkola jest Pani Ewa Zielińska.

WIZJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ BEZPIECZNĄ, PRZYJAZNĄ DZIECIOM, RODZICOM, PRACOWNIKOM, OTWARTĄ NA ICH POTRZEBY.

PRACA PRZEDSZKOLA UKIERUNKOWANA JEST NA DZIECKO, JEGO POTRZEBY I WSZECHSTRONNY ROZWOJ OSOBOWOŚCI.

UMOŻLIWIA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKIM DZIECIOM I PRZYGOTOWUJE JE DO PODJECIA NAUKI W SZKOLE.

MISJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE

ZAPEWNIA DZIECIOM OPIEKĘ I BEZPIECZEŃSTWO.

TWORZY WARUNKI DO ICH INDYWIDUALNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

WSPIERA DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE RODZICÓW.