Nabór do przedszkola

Od 1 marca 2020 rozpoczyna się nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr1 “Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie.

Zainteresowani rodzice naszym przedszkolem w ciągu całego miesiąca marca mogą pobierać wnioski w sekretariacie lub ze strony internetowej naszego przedszkola.

Miejskie Przedszkole Nr 1 jest najstarszą placówką wychowania przedszkolnego w Lubaczowie. Już kolejne pokolenia wychowanków są zapisywane przez rodziców do naszego przedszkola, którzy mają duży sentyment i przywiązanie. Mamy nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymana w tym roku.

Dobre strony przedszkola:

-usytuowanie w centrum miasta

-przedszkole z tradycjami

-dbałość o wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczny i bezstresowy pobyt w placówce

-wykwalifikowana kadra pedagogiczna

-pomoc logopedyczna oraz terapia pedagogiczna prowadzona przez wyspecjalizowaną kadrę na terenie przedszkola

-duży plac zabaw z certyfikowanym i bogatym wyposażeniem gwarantujący codzienny i bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu

-język angielski we wszystkich grupach wiekowych oraz zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina

-dobra i sprawdzona współpraca z rodzicami

-ciekawe imprezy o charakterze rodzinnym, środowiskowym wycieczki “dalsze i bliższe”

W tym roku kadra pedagogiczna mając na celu podniesienie us;ług naszej placówki założyła Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kraina Uśmiechu”. Chcemy, by w naszym przedszkolu założone cele były realizowane poprzez:

 1. Organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Organizowanie zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. prowadzenie działalności artystycznej, wystawienniczej, popularyzatorskiej i wydawniczej.
 4. Kształcenie liderów i animatorów życia społecznego.
 5. Zachęcanie mieszkańców w tym szczególnie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 6. Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym dzieci niepełnosprawnych.
 7. Propagowanie idei tolerancji, likwidowanie uprzedzeń narodowościowych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i wymiany młodzieży z innych krajów.
 8. Promowanie aktywnych form wypoczynku.
 9. Organizowanie spotkań, wycieczek, wymian międzynarodowych .
 10. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów.
 11. Prowadzenie doradztwa prawnego i zawodowego dla nauczycieli.
 12. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
 13. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie inicjatyw wspierających i służących rozwojowi wolontariatu.
 15. Organizowanie wydarzeń kulturalnych upowszechniających rodzima tradycję i sztukę.
 16. Prowadzenie i organizowanie działań nakierowanych na wyrównywanie szans i rozwój organizacji pozarządowych.
Dzień dziecka w przedszkolu
Zabawy na podwórzu przedszkolnym
Mali budownicy
Zabawa andrzejkowa
Mikołaj w przedszkolu
Bal karnawałowy
Zajęcia plastyczne w przedszkolu
I ich efekt 🙂
święto pieczonego ziemniaka z maluszkami w przedszkolu
Święto pieczonego ziemniaka w lesie
Zabawy podwórkowe
Święto rodziny
Święto rodziny c.d.
Spotkanie wigilijne
c.d.
Występ wigilijny
Wycieczka do Zamościa – ZOO
Dzień dziecka maluszków – nauczycielka J.J. Myszką Miki
Przygotowania do wigilii – maluszki
„Kurs pierwszej pomocy” – starszaki uczą się
c.d.