STOWARZYSZENIE

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż od dnia 1 marca 2023 r. swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Kraina Uśmiechu”, które zrzesza nauczycielki pracujące w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lubaczowie „Kraina Uśmiechu”.

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące stowarzyszenia:

Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Kraina Uśmiechu”
Adres siedziby: ul. Adama Mickiewicza 33, 37-600 Lubaczów
KRS: 0001021141,
NIP: 7931637157,
REGON: 52460034
e-mail: stowarzyszenie.krainausmiechu@wp.pl

Zarząd:
Joanna Mazur – prezes,
Joanna Jawny – wiceprezes,
Anna Wach – skarbnik.

Ponadto informujemy, iż cele statutowe stowarzyszenia kształtują się następująco:

1. Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży.

2. Do szczegółowych celów stowarzyszenia należy:
• wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych oraz pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
• upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• inicjowanie i realizacja działań na rzecz dzieci i rodziców z uwzględnieniem rozwijania twórczości i kreatywności dzieci.

Dodatkowo zapewniamy, iż priorytetem naszej organizacji jest rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie.