Tańce

TANIEC jest jednym ze sposobów zabawy i odprężenia, formą przeżywania i emocji. Dziecko podczas zajęć tanecznych zdobywa świadomość części własnego ciała, pozycji w przestrzeni, nabywa pewności siebie. Aktywność ruchowa podczas tańca, gry i zabaw muzycznych w pozytywny sposób wpływa na wszechstronny rozwój uczniów. Dlatego muzyka jest ważnym elementem pracy z dzieckiem. Taniec to nie tylko nauka kroków i sposób na zorganizowanie wolnego czasu dziecka, taniec pozwala również: rozwinąć zdolności artystyczne dziecka, pomóc pokonać nieśmiałość, rozwija sprawność fizyczną dzieci i ich koordynację ruchową. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość zapoznać się z nauką tańca: POLONEZ, KRAKOWIAK, a w ramach realizacji innowacji pedagogicznej Muzyczna Podróż po Świecie poznają podstawowe kroki CHA CZY, SAMBY i innych tańców narodowych z 11 krajów Świata.