Język angielski

Wiek przedszkolny jest odpowiedni dla rozpoczęcia nauki języka angielskiego. Dzieci od najmłodszych lat mają styczność z tym językiem, co pozwala im przede wszystkim zapoznać się z jego brzmieniem oraz traktować go jako jeden z rodzajów komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu i realizowane są  w ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych.
Dzieci 3-4 letnie (2 razy w tyg.) w wymiarze 10-15 min.
Dzieci 5-6 letnie (2 razy w tyg.) w wymiarze 20-30 min.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone w oparciu o treści językowe zawarte w cyklu „Lion’s Team”- Wydawnictwa WSiP.

Angielski w przedszkolu to nic innego jak zabawa. To nauczanie języka w formie najbardziej atrakcyjnej dla dziecka – przy pomocy rysunków, piosenek, bajek, zabawek, historyjek obrazkowych.