Opłata za przedszkole

  Informacja dotycząca dokonywania wpłat za przedszkole przelewem bankowym:    
Wpłaty proszę dokonywać do 15ego dnia każdego miesiąca    
Przelew powinien zawierać następujące dane:
Nazwa odbiorcy:                          Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lubaczowie
Adres odbiorcy:                            ul. Mickiewicza 33, 37-600 Lubaczów
Numer rachunku:                         64 9101 0003 2001 0011 8688 0001
Nazwa zleceniodawcy:              …………………………………………………
Kwota ogółem do zapłaty:       …………………………………………………  
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
Za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata
Opłata dodatkowa: …….. zł Koszty wyżywienia: …….. zł  
N.p.: W przypadku uczęszczania do przedszkola 1 dziecka: „Maj. Jan Nowak. O.d.: 163,80 zł. K.w.: 100,80 zł”  
W przypadku uczęszczania do przedszkola 2 dzieci: „Maj. Jan Nowak.       O.d.: 163,80 zł. K.w.: 100,80 zł            Marcin Nowak. O.d.: 81,90 zł.   K.w.: 100,80 zł”