Religia

Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej.

Księga Przysłów 22:6

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie Osoby Pana Boga, jako Stwórcy świata i życia. Nauka religii służy również wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych – w rodzinie, w grupie przedszkolnej oraz w Kościele.

Zajęcia z religii w naszym przedszkolu skierowane są do dzieci z grup starszych: „Łowcy przygód”
i „Chochliki” – których rodzice wyrazili taką zgodę.

Wszelkie metody pracy z dzieckiem są dostosowane do jego możliwości percepcyjnych. Katecheza, opiera się na urozmaiconych metodach pracy, uwzględnia metody aktywizujące: zabawę, piosenki, inscenizacje, opowiadania – otwiera wszystkie sfery osobowości dziecka. Angażuje umysł, wyobraźnię, uczucia, działania dziecka, przyczyniając się nie tylko do zdobycia wiedzy religijnej, lecz również rozwija je poznawczo, emocjonalnie i społecznie.