Aktualności

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Listopad w gr III 5 -latki

1.Wdrazanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (w zabawach i sytuacjach zadaniowych) 2.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem. 3. Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych , wyciągania i formułowania wniosków. 4.Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych Zachęcanie do opiekowania […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc listopad 2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poszerzanie wiadomości na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;  wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV “Łowcy przygód” na miesiąc listopad 2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie. Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych. Poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp. Rozwijanie poczucia […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiac listopad 2020r.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), Zachęcanie do szanowania odmienności innych, Poznanie różnych rodzajów domów, Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście, Rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I na miesiąc listopad 2020

1.Wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 2.Kształtowanie czynności samoobsługowych – samodzielne ubieranie się i rozbieranie. 3.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości,godłem i flagą Polski. 4.Nabywanie […]