Aktualności

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc luty 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, wulkan. Kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c luty 2021 w gr. II ,,Smyki”

Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych, Poznanie obiegu i właściwości wody w przyrodzie, Poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi, Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami, Poznanie wybranych owoców tropikalnych, Zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców, Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w […]

Zamierzenia dydaktyczno – na m-c luty 2021 w gr. III ,,Tropiciele”

Kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody, poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała. Przygotowanie do dodawania-rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych. Prowadzenie ćwiczeń pobudzających motywacje do czynności grafomotorycznych. Piosenka : Rzeki, morza oceany opływają Ziemie. Słodkie stawy czy jeziora, pełne ryb strumienie. Woda także w chmurach […]