REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od 14 czerwca 2024r. Miejskie Przedszkole nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie prowadzi rekrutację uzupełniającą dla dzieci 2,5-3 letnich, 4, 5 i 6 letnich na rok szkolny 2024/2025

Więcej informacji w sekretariacie placówki oraz pod numerem telefonu 16 6329360