Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2022r.w grupie III,,Tropiciele „

1.Kształtowanie szacunku do książek,rozumienie roli książki w życiu codziennym. Poznawanie różnych rodzajów książek. 2.Poznawanie roli książki w życiu codziennym,rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia. 3.Poznawanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik . 4.Utrwalanie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek. 5.Rozwijanie pamięci muzycznej, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych. 6.Poznanie świata przyrody […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c maj 2022 w gr. II ,,Smyki”

Poznawanie wyglądu różnych książek, zwracanie uwagi na różnice w ich wyglądzie. Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej. Poznawanie roli i wartości rodziny, ukazanie znaczenia bycia w rodzinie. Poznawanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach. Poznawanie nazw wybranych kwiatów, obserwowanie przyrody w […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp., kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, […]

Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”

Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego „Wiosna wokół mnie” 26 kwietnia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”.   Cele konkursu: kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dzieci, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Konkurs […]