Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. III Tropiciele

1.Obserwowanie przyrody w czasie zimy. Okreslani8e pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno, lód. Dokarmianie ptaków zimą. 2. Witaj Nowy Roku – przyswajanie określeń czasu, kształtowanie poczucia przemijającego czasu. Poznanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, dni i godzin. 3.Nasi seniorzy – kształtowanie więzi emocjonalnej z własną rodziną. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. IV “Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 1.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów; 2.kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat. Stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w grupie ,,Skrzaty” (3- latki)

1.Poznanie sposobów pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym. 2. Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe. 3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela utworów literackich. 4. Używanie określeń : wysoki, niski, długi, krótki. 5. Nazywanie członków bliskiej rodziny. Rozumienie więzi rodzinnych jakie wiążą dziadków i wnuki. 6. Odczuwanie […]