Aktualności o strajku

Komitet strajkowy podjął decyzję o kontynuowaniu strajku w dniu 16.04.2019r (wtorek). Jednocześnie informuję,że rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w tym dniu, dyrektor placówki zorganizuje opiekę na terenie przedszkola. Prosimy o zrozumienie postulatów nauczycieli i obsługi.