Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022r. w grupie II (Smyki)

1. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności. 2.Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie ( dzień- noc),dostrzegania rytmu dzień- noc. 3.Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku. 4.Poznanie wartości,,szacunek ” na podstawie przykładów, uwrażliwienie na potrzeby […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień 2021 r. w grupie III (Tropiciele)

1. Poznanie troskliwości jako wartości, budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby. 2. Określanie cech jesiennej szarugi, rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny. 3. Przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy. 4. Rozumienie konieczności ciepłego ubierania się, budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych. 5. Poznanie źródeł […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad 2021r. w grupie III „Tropiciele”

1.Poznawanie wartości jaką jest miłość do Ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich, budzenie zainteresowania własną miejscowością. 2. Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata. 3. Przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym. 4. Przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski. 5. Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie. 6. Poznawanie sławnych Polaków […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad 2021r. w grupie 4-latków ( ,,Smyki”)

Budowanie poczucia tożsamości narodowej,poznanie pojęcia,, wolność”. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu. Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej. Poznawanie polskich symboli narodowych (godło,flaga) Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem. Poznanie wybranych wiadomości na temat […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2021 w grupie III (Tropiciele)

1.Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną i indywidualną. 2. Poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew. 3.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni,poznanie symboliki wybranych roślin. 4. Poznanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt. 5. Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenie w życiu człowieka i zwierząt. 6. […]