Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2021 w grupie III (Tropiciele)

1.Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną i indywidualną. 2. Poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew. 3.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni,poznanie symboliki wybranych roślin. 4. Poznanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt. 5. Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenie w życiu człowieka i zwierząt. 6. […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik 2021 w grupie II ( 4- latki)

1.Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni. 2. Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew. 3. Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów. 4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość. 5.Poznanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy. 6. Poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie. 7.Poszerzanie wiadomości na temat warzyw […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2021 r. w grupie ,,Smyki” (4- latki)

Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola ( sala, ogród) Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku. Rozumienie znaczenia jedzenia […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w grupie ,,Skrzaty” (3- latki)

1.Poznanie sposobów pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym. 2. Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe. 3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela utworów literackich. 4. Używanie określeń : wysoki, niski, długi, krótki. 5. Nazywanie członków bliskiej rodziny. Rozumienie więzi rodzinnych jakie wiążą dziadków i wnuki. 6. Odczuwanie […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2020r.w grupie I

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi,opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, mróz. Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, akceptacji i […]