Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie II (Smyki)

1.Poznanie znaczenia pojęcia ,,tolerancja „, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,rozwijanie umiejętności nazywania emocji,budzenie empatii. 2.Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca. 3.Poznanie wyglądu i nazw letnich kwiatów,wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. 4.Poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki. 5.Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. 6.Poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki. 7.Poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem. 8.Poznanie aktywnego sposobu […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2022r.w grupie III,,Tropiciele „

1.Kształtowanie szacunku do książek,rozumienie roli książki w życiu codziennym. Poznawanie różnych rodzajów książek. 2.Poznawanie roli książki w życiu codziennym,rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia. 3.Poznawanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik . 4.Utrwalanie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek. 5.Rozwijanie pamięci muzycznej, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych. 6.Poznanie świata przyrody […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie III,,Tropiciele ” (5- latki)

1.Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości z nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 2.Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą, rozwijanie słownika czynnego. 3.Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą,wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych. 4.Kształtowanie szeroko rozumianej kultury,w tym kultury osobistej. 5.Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych. 6.Utrwalenie pojęć związanych z teatrem: […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie II ,,Smyki” (4- latki)

1.Poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół. 2.Budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami. 3.Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych. 4.Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą oraz Poniedziałkiem Wielkanocnym. 5.Poznanie symboli Świąt Wielkanocnych,zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji. 6.Poznanie pojęcia,,teatr”,poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, aktor, rekwizyty. 7.Poznanie roli aktora w teatrze […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2022r.w grupie II,,Smyki”

1. Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej. 2.Poznawanie części ciała i nazw wybranych organów, poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu. 3.Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. 4.Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny, poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,rozwijanie orientacji w przestrzeni i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022r. w grupie II (Smyki)

1. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności. 2.Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie ( dzień- noc),dostrzegania rytmu dzień- noc. 3.Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku. 4.Poznanie wartości,,szacunek ” na podstawie przykładów, uwrażliwienie na potrzeby […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień 2021 r. w grupie III (Tropiciele)

1. Poznanie troskliwości jako wartości, budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby. 2. Określanie cech jesiennej szarugi, rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny. 3. Przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy. 4. Rozumienie konieczności ciepłego ubierania się, budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych. 5. Poznanie źródeł […]