Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2022r.w grupie III,,Tropiciele „

1.Kształtowanie szacunku do książek,rozumienie roli książki w życiu codziennym. Poznawanie różnych rodzajów książek. 2.Poznawanie roli książki w życiu codziennym,rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia. 3.Poznawanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik . 4.Utrwalanie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek. 5.Rozwijanie pamięci muzycznej, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych. 6.Poznanie świata przyrody […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie III,,Tropiciele ” (5- latki)

1.Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości z nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 2.Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą, rozwijanie słownika czynnego. 3.Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą,wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych. 4.Kształtowanie szeroko rozumianej kultury,w tym kultury osobistej. 5.Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych. 6.Utrwalenie pojęć związanych z teatrem: […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie II ,,Smyki” (4- latki)

1.Poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół. 2.Budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami. 3.Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych. 4.Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą oraz Poniedziałkiem Wielkanocnym. 5.Poznanie symboli Świąt Wielkanocnych,zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji. 6.Poznanie pojęcia,,teatr”,poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, aktor, rekwizyty. 7.Poznanie roli aktora w teatrze […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2022r.w grupie II,,Smyki”

1. Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej. 2.Poznawanie części ciała i nazw wybranych organów, poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu. 3.Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. 4.Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny, poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,rozwijanie orientacji w przestrzeni i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022r. w grupie II (Smyki)

1. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności. 2.Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie ( dzień- noc),dostrzegania rytmu dzień- noc. 3.Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku. 4.Poznanie wartości,,szacunek ” na podstawie przykładów, uwrażliwienie na potrzeby […]