Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w grupie ,,Skrzaty” (3- latki)

1.Poznanie sposobów pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym. 2. Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe. 3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela utworów literackich. 4. Używanie określeń : wysoki, niski, długi, krótki. 5. Nazywanie członków bliskiej rodziny. Rozumienie więzi rodzinnych jakie wiążą dziadków i wnuki. 6. Odczuwanie […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2020r.w grupie I

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi,opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, mróz. Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, akceptacji i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I na miesiąc listopad 2020

1.Wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 2.Kształtowanie czynności samoobsługowych – samodzielne ubieranie się i rozbieranie. 3.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości,godłem i flagą Polski. 4.Nabywanie […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020r. grupa I.

Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw, jako źródła witamin. Rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu. Wzbogacanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w czasie jesieni. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci i rozbudzanie zainteresowania światem przyrody. Stwarzanie okazji do improwizowania na instrumentach przy różnych utworach muzycznych. Wiersz miesiąca ,,Co lubimy”  Lubimy jabłuszka […]

Propozycje Teatru “Maska” – słuchowiska

Dzień dobry!Drodzy widzowieTeatr Mask@ w sieci w maju zaprasza na: CZYTANKI – KOŁYSANKI DLA NAJMŁODSZYCHNasza propozycja skierowana jest dla najmłodszych Widzów (w zastępstwie za scenę dla najnaja) w formie słuchowisk. Krótkie formy tekstowe czytane przez wybranych aktorów Teatru Maska. Muzykę skomponował Dariusz Wilk, kierownik działu technicznego Teatru Maska. Mamy nadzieję, że melodie utulające do snu […]