Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie III,,Tropiciele ” (5- latki)

1.Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości z nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

2.Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą, rozwijanie słownika czynnego.

3.Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą,wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych.

4.Kształtowanie szeroko rozumianej kultury,w tym kultury osobistej.

5.Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

6.Utrwalenie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia,aktor,rekwizyty,kostiumy.

7.Rozwijanie poczucia rytmu,wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych oraz plastyczno- technicznych.

8.Nabywanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym.

9.Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby.

10.Poznanie zasad kulturalnego zachowania się w lesie.

Piosenki miesiąca:

,,Święta,biją dzwony „

Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie
wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie.
Wszyscy poważni są tego ranka
niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.
Święta, święta – biją dzwony,
każdy dzwon jak roztańczony,
tańczy, tańczy każdy dzwon
Bim bam bom, bim bam bom.
Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska
tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał.
Wszyscy poważni są tego ranka
niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.
Święta, święta – biją dzwony…

,,Ekologia „

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!

Wiersz miesiąca:,,Śmigus ” M.Konopnicka

Pa­nie­necz­ka mała
Rano dzi­siaj wsta­ła:
Śmi­gus! śmi­gus!
Dyn­gus! dyn­gus!
Bo się wody bała.

Pa­nie­necz­ka mała
W ką­tek się scho­wa­ła:
Śmi­gus! śmi­gus!
Dyn­gus! dyn­gus!
Bo się wody bała.

Pa­nie­necz­ka mała
Su­kien­kę zma­cza­ła:
Śmi­gus! śmi­gus!
Dyn­gus! dyn­gus!
Choć się wody bała.