Dla rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola od 11 maja.

Rodzicu, Wchodząc do przedszkola obowiązkowo zdezynfekuj ręce! Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Nie posyłaj […]

Ważny komunikat! Powrót dzieci do przedszkola…

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 informuje, że po uzgodnieniu z organem prowadzącym w dniu 30.04.2020 przedszkole będzie otwarte od 11 maja br. Ze względu na krótki termin przygotowania placówki pod kątem sanitarnym i organizacyjnym oraz konieczność konsultacji z PPSE w Lubaczowie dotyczącej liczby dzieci w grupach wskazane jest przesunięcie otwarcia na dzień 11 maja 2020. […]

Otwarcie przedszkoli od 6 maja – komunikat

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf W związku z ogłoszeniem przez MEN o otwarciu przedszkola od 6 maja prosimy o zapoznanie się z powyższymi pismami oraz z kontakt z przedszkolem w sprawie zgłaszania dzieci do korzystania z przedszkola pod numerem 16 632 93 60 lub 793 571 560. Dziękuję.