Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Ozdoba choinkowa”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO: „Ozdoba Choinkowa”
OrganizatorMiejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie
Koordynator Regina Broź, Jadwiga Świstowicz
Termin zgłoszeńZgłoszenia do konkursu wraz z pracą powinny być dostarczone od 8.12.2020r. do 17.12.2020r.Prace powinny być dostarczane do koordynatora konkursu.Karty zgłoszeniowe do konkursu dostępne są u nauczycielek grupy.
Ogłoszenie wynikówOgłoszenie wyników konkursu odbędzie 21.12.2020r. po wcześniejszym zebraniu się komisji, w której skład wejdą: Dyrektor przedszkola: Wiesława KozłowskaKoordynator konkursu: Regina BroźKoordynator konkursu: Jadwiga ŚwistowiczNauczyciel: Anna WachNauczyciel: Joanna JawnyNauczyciel: Aleksandra Szwed-Rawska Komisja zbierze się dnia: 18.12.2020r.
Cele konkursurozwijanie umiejętności plastycznych;rozwijanie oraz wyzwalanie aktywności twórczej dziecka;włączanie rodziców w wydarzenia związane z życiem placówki.
Zasady uczestnictwaUczestnikami konkursu są dzieci z całego przedszkola.Podział na grupy: 3-4 latki oraz 5-6 latki.Prace powinny być wykonane w formie przestrzennej, które można będzie zawiesić na choinkę.Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać informacje: imię
i nazwisko dziecka oraz grupę do której należy.Prace powinny być dostarczone do 17.12.2020 r.
Kryteria ocenyPodczas oceny prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem; oryginalność ujęcia tematu;estetyka wykonania pracy;kreatywność, pomysłowość.
Zakres tematyczny konkursuKonkurs obejmuje tematykę świąteczną, dostosowaną do wieku dzieci,
przekazaną wcześniej przez nauczycieli w formie pogadanek, warsztatów, zabaw tematycznych.
Dodatkowe informacjeUroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wystawą i wręczeniem nagród odbędzie się dnia 21.12.2020r.W konkursie przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce. Dla wszystkich uczestników będą przygotowane pamiątkowe dyplomy.