List od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do MP1

Serdeczne podziękowania dla koordynatora projektu – Pani Ani Wach oraz wszystkich nauczycielek oraz dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 1 za zaangażowanie się w międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Dzięki nim nasze przedszkole zostało docenione na tle kraju.