Między przedszkolny konkurs ,,Z ekologią na Ty”

W dniu 7 maja 2018r. został zorganizowany  VII konkurs ekologiczny, w którym udział wzięły drużyny z trzech przedszkoli. W odpowiedniej oprawie nauczycielki Małgorzata Pabisz, Joanna Jawny i Agnieszka Misztal przeprowadziły rywalizację między przedszkolami. Przed rozpoczęciem konkursu dzieci z oddziału IV zaprezentowały inscenizację na temat ochrony przyrody. Zadania i pytania stawiane drużynom do wykonania były urozmaicone, a odpowiedzi dzieci świadczyły o wysokim stopniu znajomości świata przyrody i jej ochrony. Jury w składzie: Katarzyna Marko, pani leśnik, Tomasz Rozmus – przedstawiciel Rady Rodziców, Wiesława Kozłowska- dyrektor czuwało nad przebiegiem konkursu. I miejsce zajęła drużyna z Przedszkola Nr 3, II miejsce  drużyna z Przedszkola Nr 2, a gospodarze – zajęli ostatnie ,,wysokie” III miejsce. Wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami i dyplomami.